KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „NAMIŅŠ”12.04.2022.

Rēzeknes PII “Namiņš” nolikumsDownload

Ieksejie-kartibas-noteikumi-2019

iestādes padomes-reglaments -2020

KĀRTĪBA PAR IZGLĪTOJAMO SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANU UN INDIVIDUĀLĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA IZSTRĀDI UN ĪSTENOŠANU 

GROZĪJUMI KĀRTĪBĀ PAR IZGLĪTOJAMO SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANU UN INDIVIDUĀLA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA IZSTRĀDI UN ĪSTENOŠANU