Rēzeknes PII “Namiņš” nolikumsDownload


IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

UZVEDIBAS NOTEIKUMI IZGLITOJAMIEM_2019_1.pielikums

DROSIBAS NOTEIKUMI IZGLITOJAMIEM_2019_2.pielikums


KĀRTĪBA-KĀDĀ-TIEK-NODROŠINĀTAS-COVID-–-19-INFEKCIJAS-IZPLATĪBAS-IEROBEŽOŠANAS-PRASĪBAS-RĒZEKNES-PILSĒTAS-PIRMSSKOLAS-IZGLĪTĪBAS-IESTĀDĒ-„NAMIŅŠ”

IZGLĪTOJAMO-VECĀKU-LIKUMISKO-PĀRSTĀVJU-UN-CITU-PERSONU-UZTURĒŠANĀS-KĀRTĪBA-IESTĀDĒ-Pielikums-Nr1

INFEKCIJAS-SLIMĪBU-IEROBEŽOŠANAS-KĀRTĪBA-Pielikums-Nr2


 Kārtība, kādā izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) un citas nepiederošas personas uzturas telpās un tās lietojumā nodotajā teritorijā

KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO IERAŠANOS UN NEIERAŠANOS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ NAMIŅŠ”

Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju