Vecākā grupa “Zaķītis”

Bērnu skaits – 21

Pirmsskolas skolotājas

Evita Mičule

Inna Afanasjeva

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Līga Dundeniece

Dienas gaitas aktivitātes bērniem no 5-6 g.  
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00
Rīta vingrošana 7.50-8.00
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.20-8.45

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.45- 12.10

 

Pirmd.,Ceturt. 8.45 – 10.15

Baseins  

Pirmdiena, Ceturtdiena

 11.20-12.20

Piektdiena

10.15-11.15

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 12.10 – 12.35
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana 12.35 – 13.10
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.10 – 14.50
Celšanās un norūdīšanās 14.50 – 15.00
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.00 – 15.25
Launags, launagu galdu kārtošana 15.25 – 15.50
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.50 – 18.00

Piezīme. Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.  Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.  ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2019./2020.m.g.

5 – 6 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

PIRMDIENA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 8:45-9:10
  Latviešu val.  9.50 – 10.15
  Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 11.20 -12.20  
OTRDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 8.45-9.15
  Latviešu val.  9.50. – 10.15
TREŠDIENA Latviešu val.  9.45 – 10.10
  Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:00
CETURTDIENA Latviešu val.  9.50. – 10.15
  Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 11.20 -12.20
PIEKTDIENA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 8:45 – 9:10
  Latviešu val.  9.10. – 9.35
  Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 10.15 -11.15

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas      

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Divas reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.