Vecākā grupa “Zaķītis”

Pirmsskolas skolotājas

Kristīne Tukiša

Anastasija Jupatova

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Līga Garā

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”

Dienas gaita

vecākā grupa “Zaķītis”

Bērnu vecums 5-6 gadi

 

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs, rīta vingrošana.

No  7.00-8.30

 

 8.20-8.30

Brokastis.

8.35-8.55

Rotaļnodarbība telpās vai ārā (ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos, pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā).

Veselīga uzkoda                             

8.55 – 12.10.

 

 

9.45-10.00

Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību aktivitātes.

11.10-12.10

Pusdienas.

12.30 – 13.10

Dienas miegs.

13.10 – 15.00

Bērna brīva un patstāvīga rotaļāšanās un pedagoga netieši vadīta rotaļdarbība.
Pedagoga organizētā rotaļnodarbība un individuālais darbs.

15.10 – 15.30

Launags

15.30 – 15.50

Bērna brīva, patstāvīga rotaļāšanās un pedagoga netieši vadīta rotaļdarbība telpās vai laukā.
Pedagoga organizētā rotaļnodarbība un individuālais darbs.
Sarunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.
Pakāpeniska bērnu došanās mājās.

15.50 – 18.00

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.(MK not. Nr.890. II/12.)

Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, bērniem, jaunākiem par 3
gadiem, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas. (MK not. Nr.890. II/9.)

Slikti  laika apstākļi  rudens/ziemas periodā:

 • Vēja brāzmas, spēcīgs vējš.
 • Spēcīgs lietus, lietus vienlaikus kopā ar spēcīgu vēju.
 • Sniegputenis, intensīva snigšana kopā ar vēja brāzmām.
 • Ietvju apledojums (strauja laika apstākļu maiņa)
 1. Valodu mācību joma ( latviešu valoda)
 2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
 3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
 4. Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
 5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
 6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports, peldbaseins )

 

Papildus informāciju meklējiet https://www.e-klase.lv/