Vecākā grupa “Zaķītis”

Bērnu skaits – 20

Pirmsskolas skolotājas

Evita Mičule

Inna Afanasjeva

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Līga Dundeniece

Dienas režīms bērniem no 4-5 g.

Dienas gaitas aktivitātes

 

 

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs

7.00

 

Rīta vingrošana

 

7.50-8.00

 

Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām

8.15-8.35

 

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.45- 11.50

 

 

Pirm.,Treš. 8.55 – 9.35

Baseins  

Pirmdiena, Trešdiena

 10.30-11.20

 

 

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

11.50 – 12.15

 

Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana

12.15 – 12.40

 

Gatavošanās miegam, dienas miegs

13.00 – 15.00

 

Celšanās un norūdīšanās

15.00 – 15.15

 

Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs

15.15 – 15.30

 

Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana

15.30 – 15.55

 

Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās.

15.55 – 18.00

 

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

 Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

 ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

vecākā grupa

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

PIRMDIENA

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 8.45-9:10 

Latviešu val.  9:50 – 10:15

Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 11:10 -12:20 

OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 8:45-9:15

Latviešu val.  9:50. – 10:15 

TREŠDIENA
Latviešu val.  9:45. – 10:10 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 8.45-9:10 
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:00

CETURTDIENA

Latviešu val.  9:50 – 10:15
Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 11:20 -12:20 

PIEKTDIENA

Latviešu val.  9:10 – 10:35

Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 10:30 -11:20 

 

 

 

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Trīs reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.