2.jaunākā grupa “Vāverīte”

 Pirmsskolas skolotājas

Agnese Vugule

Anastasija Jupatova 

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Līga Vasiļjeva

 

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”

Dienas gaita

2.jaunākā grupa “Vāverīte

Bērnu vecums 3-4 gadi

 

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs.

Rīta vingrošana.

No  7.00-8.10

 

8.00-8.10

Brokastis

8.20-8.40

Rotaļnodarbība telpās vai ārā (ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos, pedagoga
mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu mācīšanos rotaļnodarbībā).

Veselīga uzkoda

8.50 – 11.35

 

 

9.45-10.00

Pastaiga svaigā gaisā– rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

10.35-11.35

Pusdienas.

12.10 – 12.50

Dienas miegs.

12.50 – 14.50

Bērna brīva un patstāvīga rotaļāšanās un pedagoga netieši vadīta rotaļdarbība.
Pedagoga organizētā rotaļnodarbība un individuālais darbs.

14.50 – 15.25

Launags

15.20– 15.45

Bērna brīva, patstāvīga rotaļāšanās un pedagoga netieši vadīta rotaļdarbība telpās vai laukā.
Pedagoga organizētā rotaļnodarbība un individuālais darbs.
Sarunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.
Pakāpeniska bērnu došanās mājās.

15.45 – 18.00

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.(MK not. Nr.890. II/12.)

Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

MK not. Nr.890. II/9., -Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 5 °C, bērniem, jaunākiem par 3
gadiem, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.

Slikti  laika apstākļi  rudens/ziemas periodā:

 • Vēja brāzmas, spēcīgs vējš.
 • Spēcīgs lietus, lietus vienlaikus kopā ar spēcīgu vēju.
 • Sniegputenis, intensīva snigšana kopā ar vēja brāzmām.
 • Ietvju apledojums (strauja laika apstākļu maiņa).

Mācību jomas vienai nedēļai:

 1. Valodu mācību joma(latviešu valoda)
 2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
 3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
 4. Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
 5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
 6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports, peldbaseins)

Papildus informāciju meklējiet https://www.e-klase.lv/