Vidējā grupa “Saulīte”

Pirmsskolas skolotājas

Vera Bogdanova

Natālija Eglīte 

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Ilona Maļkova

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”

Dienas gaita

vidējā grupa “Saulīte

Bērnu vecums 4-5 gadi

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs. Rīta vingrošana. No  7.00-8.25

 

8.10-8.20

Brokastis 8.25 – 8.45
Rotaļnodarbība telpās vai ārā (ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos, pedagoga
mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā).Veselīga uzkoda
8.50 – 11.50

 

9.45-10.00

Pastaiga svaigā gaisā– rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība. 10.50-11.50
Pusdienas. 12.15 – 12.50
Dienas miegs. 12.50 – 15.00
Bērna brīva un patstāvīga rotaļāšanās un pedagoga netieši vadīta rotaļnodarbība.
Pedagoga organizētā rotaļnodarbība un individuālais darbs.
15.00 – 15.25
Launags 15.25 – 15.45
Bērna brīva, patstāvīga rotaļāšanās un pedagoga netieši vadīta rotaļnodarbība telpās vai
laukā.
Pedagoga organizētā rotaļnodarbība un individuālais darbs.
Sarunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.
Pakāpeniska bērnu došanās mājās.
15.45 – 18.00

Piezīme.

  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā. (MK not. Nr.890. II/12.)
  • Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.
  • Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.(MK not. Nr.890. II/9.)
  • Slikti  laika apstākļi  rudens/ziemas periodā:
  • Vēja brāzmas, spēcīgs vējš.
  • Spēcīgs lietus, lietus vienlaikus kopā ar spēcīgu vēju.
  • Sniegputenis, intensīva snigšana kopā ar vēja brāzmām.
  • Ietvju apledojums (strauja laika apstākļu maiņa)

Pirmsskolas izglītības skolotāji atbild par izglītības satura apguvi rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai un sociālai attīstībai mācību jomās visas dienas garumā.
Mācību jomas vienai nedēļai:
Valodu mācību joma(latviešu valoda)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
Matemātikas mācību joma (matemātika)
Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports)

Papildus informāciju meklējiet https://www.e-klase.lv/