Saulīte
 

Vidējā grupa “Saulīte”

Bērnu skaits – 22

Pirmsskolas skolotājas

Natalija Jakovenko

Larisa Moroza

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Alla Šaroščenkova
Dienas gaitas aktivitātes bērniem no 4-5 g.  
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00
Rīta vingrošana 7.40-7.50
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.15-8.40

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.45- 11.50

 

 

Pirm.,Ceturt. 8.55 – 9.35

Baseins  

Pirmdiena, Ceturtdiena

 10.30-11.20

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.50 – 12.15
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana 12.15 – 12.50
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.00 – 15.00
Celšanās un norūdīšanās 15.00 – 15.15
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.15 – 15.20
Launags, launagu galdu kārtošana 15.20 – 15.45
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.55 – 18.00

Piezīme. Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.  Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.  ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2019./2020.m.g.

4 – 5 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

PIRMDIENA Latviešu val.  9.15 – 9.35
  Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 10.30 -11.20  
OTRDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9.45-10.05
TREŠDIENA Latviešu val.  9.25. – 9.45
  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:50-10:10
  Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 10:40
CETURTDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 10.30 -11.20
  Latviešu val.  9.10 – 9.30
PIEKTDIENA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 – 9:35
  Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:00

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas      

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Divas reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.