Saulīte
 

Vidējā grupa “Saulīte”

Bērnu skaits – 18

Pirmsskolas skolotājas

Natalija Jakovenko

Iluta Tarune

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Ilona Pojarkova

 

Dienas gaitas aktivitātes

Vecākā

gr. “Saulīte

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs.

No  7.00

 

Rīta vingrošana.

 

8.00-8.10

Vingro grupā

Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām.

8.35-8.55

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

8.55 – 12.10

 

Gatavošanās pastaigai.

Pastaiga svaigā gaisā– rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

10.55-11.10

11.10-12.10

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām.

12.10. – 12.30

Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana.

12.30 – 13.10

Gatavošanās miegam, dienas miegs.

13.10 – 14.50

Celšanās un norūdīšanās.

14.50 – 15.00

Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs.

15.00 – 15.30

Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana.

15.30 – 15.50

Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās.

16.00 – 18.00

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.

ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

* Ēdināšanas laiks adaptācijas periodā

**Ēdināšanas laiks pavasarī

Slikti  laika apstākļi  rudens/ziemas periodā:

  • Vēja brāzmas, spēcīgs vējš.
  • Spēcīgs lietus, lietus vienlaikus kopā ar spēcīgu vēju.
  • Sniegputenis, intensīva snigšana kopā ar vēja brāzmām.
  • Ietvju apledojums (strauja laika apstākļu maiņa)

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2020./2021.m.g.

5 – 6 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

PIRMDIENA Latviešu val.  
  Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 9.35 -12.05   
OTRDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 
  Latviešu val.
TREŠDIENA Latviešu val.  
  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
  Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/svaigāgaisā) 
CETURTDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes.(telpā/svaigāgaisā) 
  Latviešu val.  
PIEKTDIENA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
  Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/svaigāgaisā) 
  Latviešu val.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas      

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Divas reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.