Vidējā grupa “Saulīte”

Bērnu skaits – 22

Pirmsskolas skolotājas

Natalija Jakovenko

Larisa Moroza

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Alla Šaroščenkova

Dienas režīms bērniem no 4 – 5 g.

Dienas gaitas aktivitātes    
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00  
Rīta vingrošana 7.40-7.50  
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.10-8.30  
Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna. Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības. Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi. Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība. 8.50 – 11.35. Otr.,Cet.  8.50 – 10.10. Baseins Otrdiena, Trešdiena 10.30.- 11.10  
 
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.35. – 12.10  
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana 12.10 – 12.40  
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.00 – 15.00  
Celšanās un norūdīšanās 15.00 – 15.20  
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.20 – 15.25  
Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana 15.25 – 15.45  
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.45 – 18.00  

Piezīme. Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.  Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.  ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

Dienas režīms bērniem no 4-5 g.

Dienas gaitas aktivitātes

 

 

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs

7.00

 

Rīta vingrošana

 

7.50-8.00

 

Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām

8.15-8.35

 

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.45- 11.50

 

 

Pirm.,Treš. 8.55 – 9.35

Baseins  

Pirmdiena, Trešdiena

 10.30-11.20

 

 

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

11.50 – 12.15

 

Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana

12.15 – 12.40

 

Gatavošanās miegam, dienas miegs

13.00 – 15.00

 

Celšanās un norūdīšanās

15.00 – 15.15

 

Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs

15.15 – 15.30

 

Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana

15.30 – 15.55

 

Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās.

15.55 – 18.00

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

4 – 5 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas PIRMDIENA Latviešu val.  9.15 – 9.35 Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 10.30 -11.20   OTRDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9.45-10.05 TREŠDIENA Latviešu val.  9.25. – 9.45 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:50-10:10 Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:40 Fiziskā izglītība un veselība Kustību att. 10.40 CETURTDIENA Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 10.30 -11.20 PIEKTDIENA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 8:50 – 9:10 Latviešu val.  9.40 – 10.00 Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:00

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Divas reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.