Vidējā grupa “Saulīte”

Bērnu skaits – 22

Pirmsskolas skolotājas

Natalija Jakovenko

Larisa Moroza

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Alla Šaroščenkova

Dienas režīms bērniem no 4 – 5 g.

Dienas gaitas aktivitātes
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00
Rīta vingrošana 7.40-7.50
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.10-8.30
Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.50 – 11.35.

Otr.,Cet.  8.50 – 10.10.

Baseins

Otrdiena,

Trešdiena

10.30.- 11.10

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.35. – 12.10
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana 12.10 – 12.40
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.00 – 15.00
Celšanās un norūdīšanās 15.00 – 15.20
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.20 – 15.25
Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana 15.25 – 15.45
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.45 – 18.00

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

 Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

 ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

3 – 4 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas 

PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:45 – 10:00
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:45
 OTRDIENA
Latviešu valoda 9:10-09:25
Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 10:30 – 11:10
 TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 08:50-09:05
Latviešu valoda 9:10 – 09:25
Veselības un fiziskās aktivitātes  ** Baseins 10:30-11:10
CETURTDIENA
Latviešu valoda 9:15-09:30
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:45-10:00
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:45

Piezīme.

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Divas reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.