Agrā vecuma grupa “Puķīte”

Bērnu skaits – 19

Pirmsskolas skolotājas

Vera Bogdanova

Alina Smirnova

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Natālija Leitāne

Dienas gaitas aktivitātes Dienas režīms bērniem no 1,5-2 g.  
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00  
Rīta vingrošana 8.00-8.05

 

vingro grupā

 
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.25-8.55  
Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

9.15.- 11.10*

9.05-11.05**

 
 
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.10-11.45**  
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana

11.25-12.00*

11.45- 12.15**

 
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.00 – 14.40  
Celšanās un norūdīšanās 14.40 – 15.05  
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.05 – 15.25  
Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana 15.25 – 15.45  
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.45 – 18.00  

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

 Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

 ja gaisa temperatūra ir zem -10C  tiek organizētas aktivitātes grupā

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2019./2020.m.g.

1.5 – 2 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas 
PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 – 9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:50
 OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:20 – 9:30
Latviešu valoda  9.30-9.45
 TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30-9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:50
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:40
PIEKTDIENA
Latviešu valoda 10.00-10.15
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:50