Agrā vecuma grupa “Puķīte”

Bērnu skaits – 18

Pirmsskolas skolotājas

Vera Bogdanova

Alina Smirnova

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Tatjana Stepanova

Dienas gaitas aktivitātes Dienas režīms bērniem no 1,5-2 g.  
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00  
Rīta vingrošana 8.00-8.05

 

vingro grupā

 
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.20-8.50  
Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

9.10.- 11.15  
 
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.15-11.55  
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana 11.55- 12.25  
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.00 – 15.00  
Celšanās un norūdīšanās 15.00 – 15.20  
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.20 – 15.25  
Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana 15.30 – 15.55  
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.55 – 18.00  

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

 Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

 ja gaisa temperatūra ir zem -10C  tiek organizētas aktivitātes grupā

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

2 – 3 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas 
PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 – 9:30
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:30
 OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:40 – 9:50
 TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:30
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:40
PIEKTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9:30
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:30