Vadlīnijas:
 
 

Pirmsskolas mācību programma https://mape.skola2030.lv/materials/40

Mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai:

Dabaszinātņu mācību joma  https://mape.skola2030.lv/materials/40 

Matemātikas mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/22

Tehnoloģiju mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/49

Valodu mācību joma mape.skola2030.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma mape.skola2030.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma mape.skola2030.lv

Dienas gaita 2019./2020.

ROTAĻNODARBĪBU PLĀNOJUMS 2019./2020.m.g.

Baseins režīms 2019./2020.m.g.

 
Pedagoģiskā sēde