2019.-2022. audzināšanas plāns 2019-2022-audzunāšanas-plāns
 

Gada tematiskais plāns 2019./202. m.g. Gada tematiskais plāns 2019.

Dienas gaita 2019./2020. Dienas-gaita-2019.m.g. (1)

ROTAĻNODARBĪBU PLĀNOJUMS 2019./2020.m.g. rotaļnodarbību plānojums 2019. 2020.

Baseins režīms 2019./2020.m.g. Baseins_režīms

 

 
 
Vadlīnijas:
 
 
Pirmsskolas mācību programma https://mape.skola2030.lv/materials/40

Mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai:

Sociālā pilsoniskā mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/139

Dabaszinātņu mācību joma  https://mape.skola2030.lv/materials/40 

Matemātikas mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/22

Tehnoloģiju mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/49

Valodu mācību joma mape.skola2030.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma mape.skola2030.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma mape.skola2030.lv

Mācību satura un pieejas plānošana https://mape.skola2030.lv/materials/149