slider divider

Mūsu prioritātes

Aktīvs un veselīgs dzīvesveids

Boulinga sacensības Mūsu komanda ieguva 2.vietu.   Basketbola treniņš   Izglītības darbinieku sporta svētki Mūsu...

Sadarbība ar vecākiem

Bērnu un vecāku radoša darbnīca "Pasakas brīnumi laukumiņā" vidējā grupa "Saulīte" Apbalvoti konkursa PII ,,Konteinerītis...

Dzīves ziņas veidošana, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām

LATVIJAI - 101! Radoša darbnīca 11. novembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā Valsts robežsardzei – 100! EUROPEAN...

Dzīvespriecīgs bērns radošajā vidē

Mācāmies ar prieku   Projekts "100 mīklas Latvijai!" Novembris Latvijā ir svētku mēnesis. Arī Rēzeknes...

Aktuāli notikumi