slider divider

Mūsu prioritātes

Aktīvs un veselīgs dzīvesveids

Basketbola treniņa   Izglītības darbinieku sporta svētki Mūsu komanda ieguva 3.vietu.   Iestādes mācību trauksme...

Sadarbība ar vecākiem

Projekts "Veselības Taka"  Radošais dizaina iepirkuma maisiņu konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”...

Dzīves ziņas veidošana, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām

Zinību diena Augļu un ogu festivāls Līgo pasākums Izlaidums sagatavošanas grupa "Vāverīte" Mātes dienai veltītie...

Dzīvespriecīgs bērns radošajā vidē

Mācāmies ar prieku   Projekts "100 mīklas Latvijai!" Novembris Latvijā ir svētku mēnesis. Arī Rēzeknes...

Aktuāli notikumi