slider divider

Mūsu prioritātes

Aktīvs un veselīgs dzīvesveids

Izglītības darbinieku sporta svētki Mūsu komanda ieguva 3.vietu.   Iestādes mācību trauksme   Atvērto durvju...

Sadarbība ar vecākiem

Projekts "Veselības Taka"  Radošais dizaina iepirkuma maisiņu konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”...

Dzīves ziņas veidošana, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām

Līgo pasākums Izlaidums sagatavošanas grupa "Vāverīte" Mātes dienai veltītie pasākumi Latviešu tautas rotaļas un spēles...

Dzīvespriecīgs bērns radošajā vidē

Mācāmies ar prieku   Projekts "100 mīklas Latvijai!" Novembris Latvijā ir svētku mēnesis. Arī Rēzeknes...

Aktuāli notikumi