slider divider

Mūsu prioritātes

Aktīvs un veselīgs dzīvesveids

Boulinga sacensības Mūsu komanda ieguva 2.vietu.   Basketbola treniņš   Izglītības darbinieku sporta svētki Mūsu...

Sadarbība ar vecākiem

Liels Paldies sagatavošanās grupas "Bitīte" bērniem un vecākiem par skaistu dāvanu mūsu dārziņam. Atvērto durvju...

Dzīves ziņas veidošana, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām

4.maijs -„Baltā galdauta svētki”  Lieldienas  Meteņi Dzimtās valodas dienas Sveču stāsti Draugu diena Labdarības projekts...

Dzīvespriecīgs bērns radošajā vidē

"Namiņa" rudens prieki Katram savi vasaras prieki Dabaszinātņu un matemātikas mācību jomās I jaunākā grupa...