slider divider

Mūsu prioritātes

Aktīvs un veselīgs dzīvesveids

Iestādē ir baseins. Ar bērniem no 3 gadu vecuma divas reizes nedēļā darbojas sporta treneris,...

Sadarbība ar vecākiem

SIA "ALAAS" konkurs "Mana puķe Latvijai!" 13. novembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja konkursa PII ,,Mana puķe...

Dzīves ziņas veidošana, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām

Latvijai - 100! 16. novembrī Rēzeknes PII "Namiņš" svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Ar kopīgu himnas...

Dzīvespriecīgs bērns radošajā vidē

Projekts "100 mīklas Latvijai!" Novembris Latvijā ir svētku mēnesis. Arī Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”...