Rīcības plāns Covid-19 vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanai, sagaidot bērnus un bērnu vecākus PII.

 1. Distancēšanās un infekcijas ierobežošanas pasākumi

     1.1. Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem tiek organizēta Iestādes  teritorijā. Izņemot bērnus, kas  atrodas grupas ,,Puķīte” telpā.

     1.2. Sliktu  laika apstākļu  gadījumā, vecāki atved un izņem bērnu no Iestādes ievērojot 2 m. distanci.

     1.3. Garderobē vienlaicīgi uzturas ne vairāk, kā trīs vecāki (lai nepulcētos visi vienlaicīgi iespēju robežās vienojas ar skolotāju par aptuveniem  iestādes  apmeklējuma laikiem).

     1.4. Vecāki izmanto garderobē un iestādes gaiteņos pieejamos dezinfekcijas līdzekļus.

     1.5. Bērnu pieņemšanas laiks PII līdz  plkst. 8.15 ( izņēmumu gadījumus saskaņot ar grupas skolotāju).

     1.6. Vecāki bez vajadzības neuzturas Iestādē, laika posmā, kad atnāk pēc bērna. ( Bērnu pastaigu laikā, iestādes durvis, tiek slēgtas).

     1.7. Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt.

     1.8. Bērnu  rotaļu zonā tiek ierobežota tekstilizstrādājumu izmantošana (piemēram, tepiķi, spilveni,  sēžammaisi un tml.).

Vecāku rīcība:

  • Vecāku pienākums ir ievērot pirmsskolas iestādes noteikto kārtību un dienas režīmu.
  • Ierodoties iestādē dezinficēt
  • Atrodoties telpā – ievērot 2 m distanci.
  • Bērnu ieteicams atvest tikai vienam  no vecākiem.
  • Ieteicams bērnu atvest vienā un tajā pašā laikā, saskaņojot ar skolotāju, lai samazinātu fizisko kontaktēšanās ceļu.
  • Sniegt skolotājai patiesu informāciju par bērna veselības stāvokli (temperatūra, iesnas, klepus). Par precīzu ziņu sniegšanu vecāks ir parakstījies Apliecinājumā.
  • Izmērīt bērnam temperatūru mājās.
  • Ja bērnam parādās infekcijas slimības pazīmes, vecākiem nekavējoties jāierodas iestādē pēc bērna.
  • Pēc slimības bērnu atvest ar izziņu no ģimenes ārsta.
  • Nenest uz Iestādi rotaļlietas no mājām. 
   • 3. Skolotāja rīcība pieņemot bērnu:
    • Pārrunāt ar vecāku par bērna veselību, vizuāli apskatīt bērnu.
    • Vienu reizi nedēļā paņemt no vecākiem vai aizbildņiem rakstisku Apliecinājumu saistībā ar Covid-19   
    • Sekot, lai bērns ievēro personīgās higiēnas prasības roku mazgāšanā.
    • Ja dienas garumā bērnam parādīsies akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus), bērnu izolēt un paziņot iestādes administrācijai un vecākiem.
 1. Pirmsskolas iestāžu un skolu māsas rīcība:

4.1. Veikt bērnu apskati.

4.2. Veikt bērnu  ķermeņa temperatūras mērīšanu (neplānotas pārbaudes režīmā).

4.3. Kontrolēt dezinfekcijas un tīrības kārtību, režīma ievērošanas  kārtību.

4.4. Ja dienas garumā bērnam parādās  akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus), bērnu izolēt, paziņot iestādes administrācijai un vecākiem.

 Atbildīgā persona         Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa L.Prikule       

                                                                                                          

Logopēda ieteikumi

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai (1)

Interešu izglītība

Angļu valodas pulciņš 5-6 gadīgiem bērniem: 

sagatavošanas gr.”Bitīte” bērniem pirmdienās 15.00 un otrdienās 15.00;
vecākās gr. “Zaķītis” bērniem pirmdienās 15.40 un otrdienās 15.40.

Basketbola treniņš:

pirmdienās 10.15 -10.45;

piektdienās 9.50-10.20.