Peldbaseina grafikspeldbaseina grafiks

Lai apmeklētu peldbaseinu, Iestāde izformē izglītojamā likumisko pārstāvi par izglītojamā peldēšanai piemērota peldtērpa prasībām: peldbikses,

peldcepure,

kā arī mazgāšanās līdzekļiem (vannas švamme, dvielis).

 

 KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „NAMIŅŠ”

IZGLĪTOJAMO VECĀKU, LIKUMISKO PĀRSTĀVJU UN CITU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ ,Pielikums Nr1

INFEKCIJAS SLIMĪBU IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA ,Pielikums Nr2

Logopēda ieteikumi

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai (1)