KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „NAMIŅŠ”

IZGLĪTOJAMO VECĀKU, LIKUMISKO PĀRSTĀVJU UN CITU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ ,Pielikums Nr1

INFEKCIJAS SLIMĪBU IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA ,Pielikums Nr2

 

Logopēda ieteikumi

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai (1)