AGRĪNĀ PREVENTĪVĀ ATBALSTA SISTĒMA VESELĪGAI BĒRNU ATTĪSTĪBAI UN PAŠREALIZĀCIJAI 39268cb5-e9a4-45a7-9dd9-5e836dba1a1f

Interneta-resursi-lietderīgai-viedierīču-izmantošanai-mājās

Informatīvs materiāls par bērna attīstību https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf

Vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pirmsskolā Skola2030_buklets_Pirmsskola. https://mape.skola2030.lv/resources/172

KAS IR POZITĪVA DISCIPLINĒŠANA? https://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/modulis-4

Ka_palidzet_bernam_pasam_risinat_problemas

Augsim kopā – veiksmīgas bērnu audzināšanas pamati 89b1a579-a7ad-4f12-9b54-282a40d6aecb