Interešu izglītība

Angļu valodas pulciņš 5-6 gadīgiem bērniem: 

sagatavošanas gr.”Bitīte” bērniem pirmdienās 15.00 un piektdienās 15.00;
vecākās gr. “Zaķītis” bērniem pirmdienās 15.40 un piektdienās 15.40.

Basketbola treniņš:

pirmdienās 10.15 -10.45;

piektdienās 9.50-10.20.