SPKC informācija vecākiem par mājas karantīnu

Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Iesniegums bērna uzņemšanai