SPKC informācija vecākiem par mājas karantīnu

SPKC-informācija-vecākiem-par-mājas-karantīnu-Rezeknes-PII

PELDBASEINA_NOTEIKUMI

Peldbaseina grafiks peldbaseina-grafiks

Lai apmeklētu peldbaseinu, Iestāde izformē izglītojamā likumisko pārstāvi par izglītojamā peldēšanai piemērota peldtērpa prasībām: peldbikses,

peldcepure, kā arī mazgāšanās līdzekļiem (vannas švamme, dvielis).

KĀRTĪBA-KĀDĀ-TIEK-NODROŠINĀTAS-COVID-–-19-INFEKCIJAS-IZPLATĪBAS-IEROBEŽOŠANAS-PRASĪBAS-RĒZEKNES-PILSĒTAS-PIRMSSKOLAS-IZGLĪTĪBAS-IESTĀDĒ-„NAMIŅŠ”

IZGLĪTOJAMO-VECĀKU-LIKUMISKO-PĀRSTĀVJU-UN-CITU-PERSONU-UZTURĒŠANĀS-KĀRTĪBA-IESTĀDĒ-Pielikums-Nr1

INFEKCIJAS-SLIMĪBU-IEROBEŽOŠANAS-KĀRTĪBA-Pielikums-Nr2

Logopēda ieteikumi

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai Jautri vingrinājumi bērnu runas attīstībai (1)