Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Sīkāka informācija un iespēja pieteikties bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijai: https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas

ATTĀLINĀTS KONSULTATĪVAIS ATBALSTS VECĀKIEM UN SPECIĀLISTIEM

infografikas (1)

Attālināts konsultatīvais atbalsts vecākiem un speciālistiem | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (bti.gov.lv)

Konsultatīvā nodaļa 

Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Tālr.: 67359129

konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Konsultatīvā nodaļa piedāvā multidisciplināras komandas speciālistu redzējumu un rekomendācijas gan vecākiem, gan speciālistiem bērnu uzvedības un saskarsmes grūtību pārvarēšanā.

Ar svarīgāko informāciju par Konsultatīvo nodaļu var iepazīties prezentācijā un informācijas lapā.

Prezentācija par Konsultatīvās nodaļas darbu