Latviešu tautas rotaļas un spēles 03.05.2019.

Lieldienas PII “Namiņš” 23.04.2019.

PII “Namiņš” dzimšanas dienas pasākumi 23.04.-25.04.2019.

PII “Namiņš” atvērto durvju dienas 15.04.-18.04.2019.

Mazo dziedātāju konkurss “SAULES ZAĶIS” – 13.04.2019. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Radošais dizaina iepirkuma maisiņu konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”


 #TiraiLatvijai #EsSakuArSevi

 Latvijai – 100!

Projekts “100 mīklas Latvijai!”

https://youtu.be/88lv984iCAY

Mārtiņdiena