Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

Pirmsskolas mācību programma https://mape.skola2030.lv/materials/40

Mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai:

Sociālā pilsoniskā mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/139

Dabaszinātņu mācību joma  https://mape.skola2030.lv/materials/40 

Matemātikas mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/22

Tehnoloģiju mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/49

Valodu mācību joma mape.skola2030.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma mape.skola2030.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma mape.skola2030.lv

Mācību satura un pieejas plānošana https://mape.skola2030.lv/materials/149

Metodiskie ieteikumi https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf