Kontakti

Adrese: K. Valdemāra iela 3, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis/fakss: 646-24397.
E-pasta adrese: namins@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko.
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.
Darba laiks – no plkst. 7.00 – līdz 17.30.

Informācijai

  • Nodibināta 1973.gadā 2 februārī
  • Mācību valoda – krievu
  • Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas
  • Tiek īstenota LR IZM licenzēta mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21)
  • Iestādes darbības pamatvirziens – bērnu intelektuālā, fiziskā, radošo spēju attīstība pozitīvajā vidē, sadarbība ar vecākiem
  • Iestādē strādā 9 pirmsskolas skolotājas, mūzikas, latviešu, sporta skolotājas, sporta treneri
  • Bērniem no 3 gadu vecuma tiek organizēta latviešu valodas apmācība
  • Iestādē ir baseins. Ar bērniem no 3 gadu vecuma divas reizes nedēļā darbojas sporta treneri, kuru vadībā tiek apgūta norūdīšanās un peldēšanas prasme
  • 2014. gadā projekta „Labie darbi ” ietvaros, iestādes mazākajiem bērniem, tika ierīkots jauns un skaists rotaļu laukums

Tradīcijas un svētki

Valsts un gadskārtu un krievu tautas svētku svinēšana, iestādes dzimšanas dienas svinības kopā ar vecākiem, bērnu dzimšanas dienu atzīmēšana, teātra nedēļu rīkošana, sporta dienas, vecvecāku pēcpusdienas, izlaidums, festivāls „Bērnu spēles prieks”, radošo darbu izstādes, ekskursijas.

Interešu izglītība

Angļu valodas pulciņš.