Kontakti

Adrese: K. Valdemāra iela 3 A,

Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss: 646-24397
E-pasta adrese: namins@rezekne.lv

mājas lapa: www.naminsrezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
Darba laiks – no plkst. 7.00. – līdz 18.00.

Informācijai

 • Nodibināta 1973.gadā 2 februārī
 • Mācību valoda – krievu
 • Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas
 • Tiek īstenota LR IZM licenzēta mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21)
 • Moto: Dzīvespriecīgs bērns radošajā vidē.
 • Misija: Dzīves ziņas veidošana, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām.
 • Vīzija: Profesionāla un radoša iestāde, kas virzīta uz bērna individualitāti, ar iespēju patstāvīgi sasniegt mērķus.
 • Pamatmērķis:Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas apguves nodrošināšana.Kompetenču pieejas pirmsskolā sekmēšana.Mūsdienīgas, atvērtas un konkurētspējīgas pirmsskolas izglītības iestādes veidošana.
 • Uzdevumi:
 • Veicināt drošas, labvēlīgas vides attīstību.
 • Rosināt izglītojamo interesi valstiskās apziņas veidošanā.
 • Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un nodrošināt kompetenču pieejas pilnveidi.
 • Veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm.

      Sadarbība un līdzdalība

 • Prot un grib sadarboties, atbilstoši apkārtējai videi, mērķim un situācijai izmanto daudzveidīgus saziņas veidus. Balstās uz izprati un vēlmi sadarboties ar citiem.
 • Iestādē strādā 9 pirmsskolas skolotājas, mūzikas, latviešu, sporta skolotājas, sporta treneris.
 • Bērniem no 3 gadu vecuma tiek organizēta latviešu valodas apmācība
 • Iestādē ir baseins. Ar bērniem no 3 gadu vecuma divas reizes nedēļā darbojas sporta treneris, kuru vadībā tiek apgūta norūdīšanās un peldēšanas prasme.

Tradīcijas un svētki

Valsts un gadskārtu un krievu tautas svētku svinēšana, iestādes dzimšanas dienas svinības kopā ar vecākiem, bērnu dzimšanas dienu atzīmēšana, teātra nedēļu rīkošana, sporta dienas, vecvecāku pēcpusdienas, izlaidums, radošo darbu izstādes, ekskursijas.

Interešu izglītība

Angļu valodas pulciņš

Sporta dejas pulciņš

 

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš” pašvērtējuma ziņojums

 
2019.-2022. audzināšanas plāns 2019-2022-audzunāšanas-plāns
 

 

Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu saņēma mūsu pavāre Velta Boļšakova.