Kontakti

Adrese: K. Valdemāra iela 3A,

Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss: 646-24397, 29357339
E-pasta adrese: namins@rezekne.lv

Mājas lapa: www.naminsrezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
Darba laiks – no plkst. 7.00. – līdz 18.00.

Informācijai

Nodibināta 1973.gadā 2 februārī

Mācību valoda – krievu

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas

Tiek īstenota LR IZM licenzēta mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21)

Moto:  Dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns radošajā vidē.

Misija: Profesionāla un enerģiska komanda, kas pilnveido savu kompetenci un atbild par veicamā darba sasniedzamo rezultātu.

Vīzija:  Pirmsskolas iestāde,,Namiņš”ir mūsdienīga un inovatīva iestāde, kuras prioritāte ir cilvēkresurss un iekšējās vides sakārtotība. Mēs esam komanda, kura tiecas radīt drošus un bērnu vajadzībām piemērotus apstākļus, stiprināt piederības un kopienas sajūtu un veicināt sociālo saskaņu un solidaritāti.

Pamatmērķis: Izzinoša, rotaļdarbība, kas virzīta uz bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

  • Uzdevumi:
  • Veicināt drošas, labvēlīgas vides attīstību.
  • Rosināt izglītojamo interesi valstiskās apziņas veidošanā.
  • Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un nodrošināt kompetenču pieejas pilnveidi.
  • Veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm.

Pašvadīta mācīšanās 

  • Pirmsskolā prasmi vadīt savu mācīšanos bērni apgūst, mācoties ievērot dažādus noteikumus, atpazīstot un regulējot savas emocijas, pārvaldot savu uzvedību, piemēram, sagaidot savu kārtu vai mācoties sadzīvot ar zaudējumu spēlē. 
  • Iestādē strādā 9 pirmsskolas skolotājas, mūzikas, latviešu, sporta skolotājas, sporta treneris.
  • Bērniem no 3 gadu vecuma tiek organizēta latviešu valodas apmācība
  • Iestādē ir baseins. Ar bērniem no 3 gadu vecuma divas reizes nedēļā darbojas sporta treneris, kuru vadībā tiek apgūta norūdīšanās un peldēšanas prasme.

Tradīcijas un svētki

Valsts un gadskārtu un krievu tautas svētku svinēšana, iestādes dzimšanas dienas svinības kopā ar vecākiem, bērnu dzimšanas dienu atzīmēšana, teātra nedēļu rīkošana, sporta dienas, vecvecāku pēcpusdienas, izlaidums, radošo darbu izstādes, ekskursijas.

Interešu izglītība:

Angļu valodas pulciņš

Basketbola treniņš

 
 
             MŪSU KOLEKTĪVS
 

Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu saņēma mūsu pavāre Velta Boļšakova.