Kontakti

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

Adrese: K. Valdemāra iela 3A, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss: 646-24397, 29357339,

Vadītāja Ilga Karpova

E-adrese

E-pasta adrese: namins@rezekne.lv  

Mājas lapa: www.naminsrezekne.lv

Darba laiks: darba dienas 7:00 – 18:00