Sagatavošanas grupa “Bitīte”

Bērnu skaits – 18

Pirmsskolas skolotājas

Anastasija Jupatova

Inna Afanasjeva

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Natālja Leitāne

 

Dienas gaitas aktivitātes bērniem no 6.-7. g.  
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00
Rīta vingrošana 8.00-8.10
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.15-8.35

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.40- 12.15

Otrd.,Trešd. 8.40 – 10.05

Baseins  

Otrdiena, Trešdiena

 11.10-12.25

Piektdiena

11.15-12.30

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 12.15 – 12.35
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana 12.35 – 13.10
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.10 – 14.50
Celšanās un norūdīšanās 14.50 – 15.00
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.00 – 15.25
Launags, launagu galdu kārtošana 15.25 – 15.50
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.50 – 18.00

Piezīme. Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.  Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.  ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2019./2020.m.g.

6 – 7 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

PIRMDIENA Latviešu val.  8.40 – 9.10
  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:45-10:00
  Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:20
OTRDIENA Latviešu val.  8.40. – 9.10
  Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 11.10 -12.25  
TREŠDIENA Latviešu val.  8.40 – 9.10
  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:15 – 10:45
  Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 11.20 -12.20
CETURTDIENA Latviešu val.  8.40. – 9.10
  Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 10.10-10.40
PIEKTDIENA Latviešu val.  8.40. – 9.10
  Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 11.15 -12.30

 

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas      

 

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Divas reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.