Sagatavošanas grupa “Bitīte”

Bērnu skaits – 17

Pirmsskolas skolotājas

Anastasija Jupatova

Inna Afanasjeva

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Natālja Leitāne

 

 

Dienas režīms bērniem no 5-6 g.

Dienas gaitas aktivitātes

 

 

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs

7.00

 

Rīta vingrošana

 

8.00-8.10

 

Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām

8.20-8.40

 

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

8.50-12.10

Otr., Cet. 8. 50 – 10.15

 

Baseins

Pirmdiena, Ceturtdiena

11.20.-12.20.

Piektdiena

10.15-11.15

 

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

12.10. – 12.35

 

Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana

12.35 – 13.00

 

Gatavošanās miegam, dienas miegs

13.10 – 15.00

 

Celšanās un norūdīšanās

15.00 – 15.10

 

Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs

15.10 – 15.35

 

Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana

15.35 – 16.00

 

Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās.

16.00 – 18.00

 

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

 Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

 ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

sagatavošanas grupa

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

PIRMDIENA

Latviešu val.  8:40 – 9:10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:15-10:45 

Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:20

OTRDIENA

Latviešu val.  8:40 – 9:10 

Veselības un fiziskās aktivitātes **Baseins 11:10 -12:25

TREŠDIENA
Latviešu val.  8:40 – 9:10 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9:45 
Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 11:20 -12:25 

CETURTDIENA

Latviešu val.  8:40 – 9:10

Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 10:10-10:40
PIEKTDIENA

Latviešu val.  8:40 – 9:10

Veselības un fiziskās aktivitātes.** Baseins 11:15 -12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apkures sezona – peldēšana peldbaseinā

** Cits periods – interaktīvas aktivitātes

Trīs reizes nedēļā sporta nodarbības bērniem notiek baseinā, un ir obligāta programmas sastāvdaļa.