Dzejas svētki “Satikšanās prieks!”
24.janvārī Rēzeknes PII “Namiņš” bērni piedalījās valodas svētkos – konkursā pirmsskolas vecuma bērniem “Satikšanās prieks!”, kuru rīkoja Rēzeknes PII “Auseklītis”. Vēlamies izteikt pateicību talantīgajiem bērniem par viņu lielisko sniegumu:
Olesjai Bondarevai
Viktoram Jaunrūbenim
Emlijai NAzarovai
Esam pateicīgi bērnu vecākiem un pedagogiem – Kristīnei Tukišai, Anastasijai Jupatovai, Diānai VAsiļjevai, Alinai Tučai par centieniem sagatavot mūsu bērnus valodas konkursam.