Rudens pasākumu PII “Namiņš”

Rudens saulgriežu laikā – Miķeļos, bērni gāja rotaļās, piedalījās Miķeļdienas gadatirdziņā. Tika pareģoti
turpmākie laikapstākļi, balstoties uz senlatviešu ticējumiem. Mīklu minēšana un Jumja ķeršana, kā arī
novāktās ražas un dabas velšu pētīšana bija neatņemama nedēļas sastāvdaļa. Sadarbībā ar vecākiem
tapa dabas materiālu mandalas, kas kļuva par rudens simbolu ikkatram.

“Vāru, vāru putriņu,
Pieci graudi katliņā…” ar šiem buramvārdiem tika pagatavotas gardas putras. Tika atklātas putru īpašības
un garšu daudzveidība. Pēc putru ēšanas bērniem bija iespēja nodemonstrēt savu spēka pieplūdumu ar
graudu maisa metienu.