Aktivitāšu programma “Dari-zini-uzzini-mini!

Pateicoties ESF projektam  ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”  PII ,,Namiņš”  sagatavošanas grupas “Bitīte” izglītojamie nedēļas ietvaros piedalījās Aktivitāšu programmā “Dari-zini-uzzini-mini!”

Bērni devās ekskursijā, piedalījās meistarklasēs un dažādās aktivitātēs. Sirsnīgs paldies projekta koordinatorei Inesei Muhambergai un radošai komandai par bērniem dāvātiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem!