Pilotprojekts “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā”, sadarbība ar Rēzeknes 3.pamatskolu

Pasākums “Lāčplēša spēks”

Lai sasniegtu atbalstu skolu pārejai uz vienotu izglītības sistēmu un mācībām latviešu valodā, British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājusi pilotprojektu “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā”. Septembrī dalību projektā uzsāka 18 skolas vairākās valstspilsētas, tajā skaitā arī Rēzeknes 3. pamatskola sadarbībā ar Rēzeknes PII “Namiņš”. Rēzeknes 3. pamatskola un Rēzeknes PII “Namiņš” partnerības mērķis ir veidot motivējošo vidi sagatavošanas grupas un 1.klašu izglītojamo sekmīgai pārejai uz mācībām latviešu valodā balstoties uz partneriestāžu sadarbību. 2023.gada 8.novembrī projekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” ietvaros notika pasākums “Lāčplēša spēks”, kurā piedalījās Rēzeknes 3.pamatskolas 1.a un 1.b klases skolēni un Rēzeknes PII „Namiņš” sagatavošanas grupas izglītojamie, kas bija iekļauti skolas vidē, lai motivētu izglītojamos mācībās un saziņā lietot latviešu valodu, izmantojot vienādas metodes gan skolā, gan pirmsskolā: spēles, dziesma, Lāčplēša galvas rotas krāsošana un līmēšana.

Paldies PII „Namiņš” administrācijai un pedagogiem par sadarbību! Priecājamies sadarboties ar British Council pārstāvniecību Latvijā, ņemot vērā organizācijas ilggadējo pieredzi izglītības projektu īstenošanā un labāko Apvienotās Karalistes ideju un prakšu pārnesi.

Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas pedagogiem: Ritai Aleksejevai, Vitai Marinskai, Irinai Meļnikovai, Jekaterinai Žuromskai, Viktorijai Rastopčinai, Olgai Sekirnikovai, Svetlanai Jemeļjanovai par drosmi uzņemties organizēt pasākumu, par iespēju iekļaut topošos pirmklasniekus skolas mācību vidē, lai motivētu izglītojamos mācībās un saziņā lietot latviešu valodu, izmantojot daudzveidīgas aktivitātes.