Pieredzes apmaiņas pasākums ar Ludzas PII “Pasaciņu”

Pieredzes apmaiņa ir vērtīga mācīšanās!

Pirmdien, 17. aprīlī PII “Namiņš” notika pieredzes apmaiņas seminārs ar Ludzas PII “Pasaciņu”.

Pedagogiem bija iespēja vērot integrēto rotaļnodarbību vecākajā grupā “Bitīte” un iepazīties ar iestādes vidi un darba organizāciju. Lielu un īpašu paldies sakām skolotājai Alinai Tučai par zināšanām un drosmi vadīt atklātās nodarbības citu pirmsskolu pedagogiem.

Paldies visiem semināra dalībniekiem par aktīvo, radošo un krāsaino dienu!