e Twinning Live projekts  “Iepazīsti dzimto vietu, izmantojot beebot robotu!”

PII “Namiņš” bērni piedalās  e Twinning Live projektā

“Iepazīsti dzimto vietu, izmantojot beebot robotu!”

Projekta laikā pirmsskolēni iepazīs savu dzimto vietu. Pēc tam izveidos paklājus beebot robotiem, uz kuriem attēlos galvenos, interesantākos iepazītos objektus. Sekos uzdevumu veidošana, kuri paveicami ar beebot robotu, lai pirmsskolas vecuma bērniem būtu radīta iespēja interaktīvajā veidā iepazīt pagastu vai pilsētu, kurā atrodas pirmsskola.