Gadskārtu svētki – vasaras saulgrieži “Līgo”

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!

Sirsnīgi sveicam vasaras saulgriežus sagaidot!