II Mazo dziedātāju konkurss “Saules zaķis”

4.jūnijā 2022.gadā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika vokālistu konkurss “Saules zaķis”, I pakāpi ieguva Milana Višņaova, II pakāpi – Miliena Lovnika. No sirds sveicam un lepojamies ar meiteņu panākumiem! Liels paldies mūzikas skolotājai Diānai Backānei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!