Mēs piedalāmies

Šogad “Olimpiskā diena 2022” tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu!

Tāpēc Olimpiskās dienas devīze ir  “100 gadi #sportiņā!”

Pirms Olimpiskās dienas tika izsludināts zīmējumu konkurss  

Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100.dzimšanas dienā”, kura aktīvi piedalījās bērni no mūsu iestādes!

Zīmējumu un eseju konkursu uzvarētājus noteiks LOK žūrija līdz 2022.gada 23.aprīlim. Tiks apbalvoti 3 (trīs) zīmējumi. Ar uzvarētājiem LOK sazināsies personīgi. Konkursu uzvarētāji saņems balvas no LOK un pasākuma partneriem!

“Olimpiskā diena” norisināsies 2022.gada 22.aprīlī.

Būs vienotā programma pašvaldībā noteiktā norises vietā, ņemot vērā valstī noteiktās COVID-19 epidemioloģiskās drošības prasības un ierobežojumus: Pasākuma atklāšana (dalībnieku nostāšanās, viesu uzrunas, svinīga LOK karoga pacelšana),  kopīga vingrošana plkst.10.00 (vienlaicīgi notiek visās norises vietās Latvijā),  Brīvas izvēles pasākumi – notiek saskaņā ar pasākuma koordinatora noteiktu kārtību (sporta diena, Olimpisko kustību un tās vēsturi popularizējoši pasākumi, u.c.).

 

11.aprīlī plkst. 14.30 sagatavošanas grupas bērni “Saulīte” piedalījās digitālajā drošības stundā “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”, kuru piedāvāja VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz).

Nodarbība “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā” notika Zoom platformā. Tajā LDz eksperti interaktīvā, bērniem saprotamā veidā pastāstīs, kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā un vilcienā, lai izvairītos no neuzmanības vai vieglprātības izraisītajiem negadījumiem, tādējādi pasargājot savu un savu līdzcilvēku dzīvību. Nereti citu bērnu skaudrā pieredze attur no pārgalvīgas uzvedības, tāpēc drošības stundā ir iekļauti reāli stāsti par cietušajiem dzelzceļa tuvumā.

 

5. aprīlī pl. 14:30. Rēzeknes PII “Namiņš” bērni piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) grāmatas atvēršanas svētkos, M. Rozenfelde “Pasaciņas par trīs pelēniem”. Tās autore ir Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmas “Speciālā izglītība” direktore Mārīte Rozenfelde. Mācību metodiskais līdzeklis ir paredzēts vecākā pirmsskolas un jaunākā sākumskolas vecuma bērniem. Izdevuma literārā redaktore ir Angelika Juško-Štekele, ilustratore – Svetlana Rozenfelde, uzdevumus izstrādājusi Sandra Juste, korektūru veikusi Vita Ansone, dizainere – Santa Katķeviča. Grāmata tapusi ar RTA finansiālo atbalstu. Grāmata tiks dāvināta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām, bibliotēkām.

 

PII “Namiņš” bērni piedalās  e Twinning Live projektā “Bērns iepazīstas ar sajūtu pasauli”

PAR PROJEKTU

Projekts paredzēts bērniem ar runas un valodas traucējumiem un bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, arī citiem pirmsskolas vecuma bērniem. Četru mēnešu garumā (1.februāris – 31 maijs) bērni iepazīsies ar cilvēka septiņām sajūtām un apkārtējās pasaules sensoru jūtu daudzveidību, izgatavos patstāvīgi vai ar vecāku un skolotāju palīdzību sensora etalonus. Sensora etalonu pielietošana veicina ne tikai runas un valodas traucējumu samazināšanu, bet arī pozitīvi ietekmē bērnu harmonisku attīstību. Arī tiks papildināta bērnu grupas materiālā bāze un veidota ārā “Veselības taka” vasaras atveseļošanas periodam.

MĒRĶI

Bērni patstāvīgi izgatavo un izmanto savā darbībā sensora etalonus, kas veicina bērnu sensora attīstību, runas traucējumu samazināšanu un harmonisku attīstību

DARBA PROCESS

1. Bērni izstrādā projekta logo, iepazīstas ar citu dalībnieku priekšlikumiem, izvēlas projekta logo, iepazīstas ar citiem bērnudārziem – projekta dalībniekiem (tikšanās tiešsaistē)
2. Bērnu un skolotāju kopējais darbs – sensora paraugu izgatavošana taustes attīstīšanai. Projekta dalībnieki apmainās ar izgatavotiem paraugiem taustes izjūtas attīstībai
3. Bērni izpēta dažādas smaržas. Tiks organizēta “Aromātu izstāde”;
4. Bērni ar kulināriju palīdzību izpēta garšas izjūtu. Plakātu izstādes “Veselīgs uzturs” organizēšana; apmaiņa ar plakātiem starp projekta dalībniekiem
5.Bērni iepazīstas ar skaņām un trokšņiem; prezentē tiešsaistē sacerēto dziesmiņu; elektroniski apmainās ar citiem projekta dalībniekiem
6. Bērni eksperimentē ar krāsu pasauli. Projekta dalībnieki sagatavo digitālo prezentāciju par eksperimentu rezultātiem
7. Bērni izpēta sava ķermeņa spējas un attīsta savu vestibulāro aparātu; bērni tiešsaistē dod uzdevumus līdzsvaram un balansam citiem projekta dalībniekiem

PAREDZAMIE REZULTĀTI

Katrs no dalībniek izvēlas 4-5 nedēļas tēmas no piedāvātām 7 tēmām. Paštaisīto sensora etalonu kopīga virtuālā prezentēšana; didaktiskās spēles izgatavošana sensora attīstībai un prezentēšana.

 

 

2021. gada oktobrī vecākās grupas “Vāverīte” bērni kopā ar skolotāju Evitu piedalījās SIA “ALAAS” rīkotajā konkursā ” Pasaku varonis no izlietota iepakojuma ” un izveidoja lelli “Pepija garzeķe”

 PIE MUMS ATBRAUCA CŪKMENS!

13.oktobrī, mūsu bērnudārzā ciemojas CŪKMENS!!!  Jo pirmie simts bērnudārzi, kas  pieteicas programmai, saņem Slepeno maisu ar mācību materiāliem starp viņiem ir arī mūsu iestādes grupas “Saulīte” un “Vāverīte”, kuras šodien saņēma “slepeno maisu”.
“Cūkmena detektīvi” ir AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!
Lai kļūtu par Cūkmena detektīviem, bērnudārza grupiņai kopā ar pedagogu viena mācību gada laikā ir jāveic noteikti detektīvu soļi jeb uzdevumi par 4 tēmām: 1) Meža netīrie noslēpumi; 2) Cūkmenam pa pēdām; 3) Mežs rotaļlietu kastē; 4) Audzēsim skābekli!
OTRAIS MĀCĪBU GADS. Lai iegūtu īstu detektīvu rūdījumu un īpašo Meža kroni, nākamajā mācību gadā bērniem jāturpina izzināt mežu, dodoties 3 mācību pārgājienos dabā: 1) Rudens piedzīvojumā mežā; 2) Ziemas piedzīvojumā mežā; 3) Pavasara piedzīvojumā mežā.
Visi uzdevumi ir aprakstīti “Cūkmena detektīvi” metodiskajā materiālā un elektroniski vietnē www.cukmens.lv sadaļā “Cūkmena detektīvi”, kur atrodami arī papildus foto un video mācību materiāli.
30 bērnudārzi, kas programmu būs īstenojuši visaktīvāk un sūtījuši ziņas uz cukmens@cukmens.lv publicēšanai www.cukmens.lv mājas lapā, nopelnīs Cūkmena stundu bērnudārzā, kuras noslēgumā bērni no paša Cūkmena saņems diplomus par mācību gada laikā paveikto!
Ja mācību gada beigās nodarbības nenotiks klātienē, grupas, kuras būs veikušas atklājumus par visām 4 tēmām vai piedalījušās 3 piedzīvojumos dabā, iegūs iespēju piedalīties Cūkmena attālinātajā nodarbībā.

 

Pateicoties ESF projektam  ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”  PII ,,Namiņš”  sagatavošanas grupas ,,Saulīte” izglītojamie nedēļas ietvaros piedalījās Aktivitāšu programmā “Dari-zini-uzzini-mini!”

Bērni devās ekskursijā, piedalījās meistarklasēs un dažādās aktivitātēs. Sirsnīgs paldies projekta koordinatorei Inesei Muhambergai un radošai komandai par bērniem dāvātiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem!  

17.09.2021.

Rotaļnodarbība ar psihologu „Smaidi un esi vesels”

Rotaļnodarbība krāsaino smilšu „Pirkstiņdancis”

16.09.2021.

Rotaļnodarbība „Kusties- zini un mini”, nodarbība ar logopēdi „ Burbuļbrīnumi”

15.09.2021.

Ekskursija Piemājas saimniecība “Kalniņi” Bišu namiņš un Amatu māja sagatavošanas grupā “Saulīte”

14.09.2021.

Sporta aktivitātes “Kustinācija” sagatavošanas grupā “Saulīte”

13.09.2021.

Meistarklase „Veselīgi gardumi” sagatavošanas grupā “Saulīte”

Dakteris „Zobiņš” sagatavošanas grupā “Saulīte”

Ceturtdien, 2021.gaad 19. augustā sadarbībā ar SIA “Rēzeknes slimnīca” projekta “Profilaktiskie pasākumi mērķgrupām par mutes dobuma higiēnu un veselīga uztura nozīmi”ietvaros

PII “Namiņš” audzēkņiem tika organizētas nodarbības par mutes dobuma higiēnu un veselīga uztura nozīmi ar zobu higiēnista dr. S. Vīgantes un daktera Klauna iesaisti.

Noslēdzies zīmējumu konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm 

“Apsveikums Latvijas sportistiem

Tokijas Olimpiskajās spēlēs!”

 “Olimpiskā diena 2021” un “Olimpiskais mēnesis 2021” tiek rīkoti godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.

Pasākumus organizē Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi, Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.  Devīze – “Mēs esam #sportiņā!”

 Zīmējumu konkursa uzvarētājus no visiem Latvijas mērogā iesniegtajiem darbiem noteiks LOK žūrija līdz 2021.gada 4.jūnijam.

No mūsu iestādes apsveicam:

Anisiju Karpeko

Annu Kozuli 

 

Paldies bērniem, vecākiem un skolotājam!

 

 

 

Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, kas notika 1-4. jūnijā vairākās Eiropas un pasaules valstīs. Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un kultūras asociācija (ISCA) piedāvā katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā.

Eiropas jūdze norisinājās  arī PII “Namiņš”. Bērni skolotāju pavadībā veica jūdzes distanci pa Rēzeknes ielām un pie Rēzeknes upes. Šādā veidā popularizējot sportisku, veselīgu un  aktīvu dzīvesveidu, it īpaši pirmsskolas vecuma bērniem, pieradinot tos pie fiziskajām aktivitātēm jau no agras bērnības. Katrs bērns saņēma diplomu par dalību.

Kāpēc tieši jūdze?

ISCA piedāvā katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm.

5 iemesli, kāpēc nelielu distanču veikšana, staigājot, nūjojot vai skrienot, ir lielisks veids kā atkal uzsākt fiziskās aktivitātes pēc pārtraukuma:

  • nepieciešams minimāls sagatavošanas process: piem. pat strādājot no mājām vai birojā, var uztaisīt nelielus pārtraukumus, lai nedaudz izstaigātos;
  • neliela pastaiga vai skrējiens palīdzēs nostiprināt muguru;
  • tas ir atslodzes brīdis, mēģini atpūsties no viedierīču ekrāniem;
  • regulāras īsas pastaigas veicina asinsriti un palielina skābekļa daudzumu asinīs;
  • piem. nūjojot tiek nodarbināti ap 90% cilvēka ķermeņa muskuļu.