fhj

Agrā vecuma grupa “Lācītis”

Bērnu skaits – 13

Pirmsskolas skolotājas

Ināra Pavlovska

Alla Šaroščenkova

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Līga Vasiļjeva

 

Dienas gaitas aktivitātes 


 

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs.

No  7.00

 

Rīta vingrošana.

 

8.00-8.05

Vingro grupā

Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām.

8.30-8.50

Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

 

 

9.10 – 10.50*

9.15—11.10**

 

 

 

 

 

Gatavošanās pastaigai.

Pastaiga svaigā gaisā– rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

9.45.-10.15.

10.15-11.15.

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām.

10.50-11.25*

11.10-10.45**

Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana.

11.25 – 12.00*

11.45-12.15**

Gatavošanās miegam, dienas miegs.

13.00 – 14.45

Celšanās un norūdīšanās.

 

14.45 – 15.10

Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs.

Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana.

15.10 – 15.45

Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās.

15.45 – 18.00

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.

ja gaisa temperatūra ir zem -13C  tiek organizētas aktivitātes grupā

* Ēdināšanas laiks adaptācijas periodā

**Ēdināšanas laiks pavasarī

Slikti  laika apstākļi  rudens/ziemas periodā:

  • Vēja brāzmas, spēcīgs vējš.
  • Spēcīgs lietus, lietus vienlaikus kopā ar spēcīgu vēju.
  • Sniegputenis, intensīva snigšana kopā ar vēja brāzmām.
  • Ietvju apledojums (strauja laika apstākļu maiņa)

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2020./2021.m.g.

1.5 – 2 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas 
PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 – 9:30
Latviešu valoda 9.35-9.50
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/svaigā gaisā) 10:30
 OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:30 – 9:45
 TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10-9:25
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/svaigā gaisā) 10:30
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (grupā) 9:15-9:30
Latviešu valoda 9.30-9.45
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/svaigā gaisā) 10:30