fhj

I.jaunākā grupa “Lācītis”

Bērnu skaits – 21

Pirmsskolas skolotājas

Iluta Tarune

Alina Smirnova 

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Līga Vasiļjeva

Dienas gaitas aktivitātes Dienas režīms bērniem no 2-3 g.  
Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 7.00  
Rīta vingrošana 8.0-8.05

 

 

 

 

vingro grupā

 
Brokastis, brokastu galdu kārtošana, gatavošanās nodarbībām 8.25-8.55  
Rīta aplis: sasveicināšanās, izkustēšanās, saruna.

 

 

 

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un  integrētās rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, mūzikas, sporta, peldbaseina nodarbības.

Otrais brokastis: Skolas Piens, Augļi un dārzeņi.

Gatavošanās pastaigai.Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība.

9.15—11.10*  
 
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.10.-11.45.**  
Pusdienas, pusdienu galdu kārtošana  11.25 – 12,00*

 

 

 

 

11.45.-12.15**

 
Gatavošanās miegam, dienas miegs 13.00 – 15.00  
Celšanās un norūdīšanās 15.00 – 15.20  
Individuāla darbība, patstāvīgais vai grupu darbs 15.20 – 15.30  
Gatavošanās launagam, launags, galdu kārtošana 15.25 – 15.45  
Vakara aplis, rotaļas, individuālais darbs, tematiskās pēcpusdienas, bērnu patstāvīgā darbība interešu centros, nodarbības interešu pulciņos. Pastaiga. Vecāku sagaidīšana, sarunas ar vecākiem  bērnu pakāpeniska došanās mājās. 15.45 – 18.00  

Piezīme.

Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

 Slikta laika gadījumā bērni neiet pastaigā: spēles, kustību aktivitāte zālē.

 ja gaisa temperatūra ir zem -10C  tiek organizētas aktivitātes grupā

* Ēdināšanas laiks adaptācijas periodā

**Ēdināšanas laiks pavasarī

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2019./2020.m.g.

2 – 3 g.

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas 
PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 – 9:30
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:30
 OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:40 – 9:50
 TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:30
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:40
PIEKTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9:30
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 10:30