“No saulītes siltums, no cilvēkiem mīļi vārdi un labie darbi!”

Mīļš paldies Rēzeknes pilsētas Domei un Izglītības pārvaldei par apsveikumu Skolotāju dienā”

13. Saeimas deputātam Ivanam Ribakovam par apsveikumu Skolotāju dienā!

Kolektīva vārdā, Ilga Karpova

 

 Sirsnīgs paldies 1. jaunākās grupas  “Lācītis” un 2.jaunākās grupas “Zaķītis” vecākiem!

Par Jūsu centību, aktīvu sadarbošanos skaistās bērnu virtuves izveidošanā grupiņas āra laukumā.

Pateicība par iegādātajiem virtuves piederumiem.

Liels paldies vecāku komitejai šī pasākuma organizēšanā.

Īpaši pateicamies Balalaiku, Fjodorovu,Fadejevu ģimenēm!

 

Pateicoties ESF projektam  ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”  PII ,,Namiņš”  sagatavošanas grupas ,,Saulīte” izglītojamie nedēļas ietvaros piedalījās Aktivitāšu programmā “Dari-zini-uzzini-mini!”

Bērni devās ekskursijā, piedalījās meistarklasēs un dažādās aktivitātēs. Sirsnīgs paldies projekta koordinatorei Inesei Muhambergai un radošai komandai par bērniem dāvātiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem!  

17.09.2021.

Rotaļnodarbība ar psihologu „Smaidi un esi vesels”

Rotaļnodarbība krāsaino smilšu „Pirkstiņdancis”

16.09.2021.

Rotaļnodarbība „Kusties- zini un mini”, nodarbība ar logopēdi „ Burbuļbrīnumi”

15.09.2021.

Ekskursija Piemājas saimniecība “Kalniņi” Bišu namiņš un Amatu māja sagatavošanas grupā “Saulīte”

14.09.2021.

Sporta aktivitātes “Kustinācija” sagatavošanas grupā “Saulīte”

13.09.2021.

Meistarklase „Veselīgi gardumi” sagatavošanas grupā “Saulīte”

Dakteris „Zobiņš” sagatavošanas grupā “Saulīte”

ATTĀLINĀTS KONSULTATĪVAIS ATBALSTS VECĀKIEM UN SPECIĀLISTIEM

Attālināts konsultatīvais atbalsts vecākiem un speciālistiem | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (bti.gov.lv)

Eiropas sporta nedēļa

Cien. vecāki!

Piedāvājam iestādes ,,Namiņš” virtuālo ekskursiju, kā alternatīvu Atvērto durvju pasākumu ietvaros.

Cienījamie vecāki!

Informācija par sasniedzamiem rezultātiem latviešu valodas mācību jomā

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 29. §) Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu (Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 18.1 punktu), kas stājās spēkā 01.09.02019.g. un Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu Izglītības programmas kods 0101 11 21.  Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmā bērns apgūst pratību pamatus mācību valodā, kurā tiek īstenota izglītības programma. Līdztekus mācību valodas apguvei bērns apgūst latviešu valodu. Latviešu valodā plānotie bērnam sasniedzamie rezultāti ir sagrupēti divās satura vienībās: saziņa kontekstā un valodas struktūra, kas saistītas ar atbilstošām lielajām idejām standartā. Latviešu valodu pirmsskolā bērns apgūst bilingvāli, integrēti kopējā mācību procesā un kā ikdienas galveno saziņas valodu no piecu gadu vecuma (obligātās pirmsskolas izglītības posmā). Bērns mācās saklausīt latviešu valodā dzirdēto, atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienu, nosaukt ikdienā biežāk lietojamos priekšmetus, veiktās darbības, izteikt savas vajadzības, īsi pastāstīt par redzēto, dzirdēto, pārdzīvoto.

 Pirmais posms (1,5-3.gadi)

  • Klausās latviešu valodas vārdu skanējumā un reaģē uz atsevišķiem izteikumiem.
  • Sarunā pasaka un atkārto dažus biežāk dzirdētus vārdus.

Otrais posms(3-5 gadi)

  • Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām.
  • Sarunā izsaka frāzes par priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām; vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību īsās frāzēs.
  • Saklausa garos patskaņus un līdzskaņus.

Trešais posms (5-7 gadi)

  • Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju.
  • Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu; izsaka savas vajadzības.
  • Mācās pareizi izrunāt skaņas.
  • Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus.

Kopīgiem spēkiem ar grupu skolotājiem, priekšmetu skolotājiem un Jums vecāki, tieksimies pēc bērnu valodas izglītošanas, lai uzsākot sākumskolas gaitas bērns spētu izteikt savas domas un vēlmes valsts valodā.

Iestādes “Namiņš” vadības komanda