Latvijas Tautas sporta asociācija Eiropas jūdzes ietvaros sadarbībā ar Distantrace.com piedāvā no 1. jūnija līdz 5. jūnijam piedalīties 

tiešsaistes izaicinājumā “Krāj jūdzes!”

Mērķis ir sakrāt pēc iespējas vairāk jūdžu.

Iestādes vecākās un sagatavošanas grupu bērni piedalījas pasākumā “Eiropas jūdze”.

Paldies skolotājai Natalijai un pirmsskolas skolotaja palīgam Ilonai par aktīvu bērnu organizēšanu! 

 

Noslēdzies zīmējumu konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm 

“Apsveikums Latvijas sportistiem

Tokijas Olimpiskajās spēlēs!”

 “Olimpiskā diena 2021” un “Olimpiskais mēnesis 2021” tiek rīkoti godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.

Pasākumus organizē Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi, Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.  Devīze – “Mēs esam #sportiņā!”

 Zīmējumu konkursa uzvarētājus no visiem Latvijas mērogā iesniegtajiem darbiem noteiks LOK žūrija līdz 2021.gada 4.jūnijam.

No mūsu iestādes apsveicam:

Anisiju Karpeko

Annu Kozuli 

 

Paldies bērniem, vecākiem un skolotājam!

 

 

“Namiņš” izlaidums

Bērnība nekad nebeidz skanēt,
Visu mūžu tā saaug un sauc.
Bērnība- tā ir apburta planēta,
Kur lielajiem ieiet nav ļauts
Tur citādi smaržo
Un citādi vēji šalc
Un sapnis vēl neskarts un balts.
No sākuma rāda mums pūķi,
Un rūķīšus, vakars, kad tumst,
Bet vēlāk jau sapņos gaidoša princese skumst.
Bērnība nekad nebeidz skanēt,
Visu mūžu tā sauc un sauc…

Mīļie sešgadnieki! Jūsu izlaidumā mēs visi priecājāmies kopā ar jums! Patiess prieks bija redzēt jūs jau tik pieaugušus un atbildības pilnus kā arī prieka un sajūsmas pārņemtus. Atceroties pirmsskolas gaitas, lai jūs vienmēr sajustu tās siltās, saulainās, mīļās un jaukās atmiņas, jo bija taču jauki, vai ne? Tik daudz piedzīvots. Un ar to arī jūs šodien esat bagāti. Mīļie bērni, nebaidieties iepazīt jauno un tik interesanto, krāšņo un neparasto pasauli! Skola būs tā vieta, kur jūs katrs meklēsiet jaunus brīnumus un jaunus piedzīvojumus. Pirmais izlaidums ir īpaši svētki gan bērniem, gan viņu vecākiem. Jūsu mazais bērns pēkšņi izaudzis jau tik liels un gatavs doties skolas gaitās, bet jūs, mīļie vecāki, noteikti vēl kā vakar atceraties sava bērna pirmos solīšus, pirmos vārdiņus, pirmās asaras… Bet kā jau mēs zinām, laiks taču mīl steigties, steigties un nu ir aizsteidzies līdz šim skaistajam brīdim- izlaidumam. Ik mirkli priecāsimies par bērnu sasniegumiem, jo viņiem tie ir ārkārtīgi svarīgi, lieli un nozīmīgi notikumi!

Vislielākais paldies sešgadīgo bērnu skolotājam E.Mičulei un A.Jupatovai par to sirdssiltumu un mīlestību, par izlaiduma organizēšanu un tapšanu.

Liels paldies auklītei L. Dundeniecei par lielo atbalstu un gādību.

Paldies sešgadnieku pirmajai skolotājai L.Morozai.

Paldies skolotājam I.Tarunei, I.Zimovai un A.Bordovskai par muzikālo daļu.

2.jaunākai grupai “Bitītei” un skolotājai I.Pavlovskai par  muzikālo pārsteigumu.

Paldies vecākiem.

Paldies vaditājai I. Karpovai.

Paldies, ka bijāt kopā ar mums!

 

Mūsu vadītāja Ilga!

Sirsnīgi sirsnīgi un godīgi
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Ļaujiet savai dzīvei būt interesantākai
Kāda viņa bija un ir tagad.
Lai prieks gadu gaitā padziļinās
Un veselība ir stiprāka, bez problēmām.
Var mīlestība dziedināt jūsu dvēseli
Tas ir tas, kas vajadzīgs visiem.
PII “Namiņš” kolektīvs

Cien. vecāki!

Piedāvājam iestādes ,,Namiņš” virtuālo ekskursiju, kā alternatīvu Atvērto durvju pasākumu ietvaros.

Cienījamie vecāki!

Informācija par sasniedzamiem rezultātiem latviešu valodas mācību jomā

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 29. §) Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu (Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 18.1 punktu), kas stājās spēkā 01.09.02019.g. un Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu Izglītības programmas kods 0101 11 21.  Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmā bērns apgūst pratību pamatus mācību valodā, kurā tiek īstenota izglītības programma. Līdztekus mācību valodas apguvei bērns apgūst latviešu valodu. Latviešu valodā plānotie bērnam sasniedzamie rezultāti ir sagrupēti divās satura vienībās: saziņa kontekstā un valodas struktūra, kas saistītas ar atbilstošām lielajām idejām standartā. Latviešu valodu pirmsskolā bērns apgūst bilingvāli, integrēti kopējā mācību procesā un kā ikdienas galveno saziņas valodu no piecu gadu vecuma (obligātās pirmsskolas izglītības posmā). Bērns mācās saklausīt latviešu valodā dzirdēto, atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienu, nosaukt ikdienā biežāk lietojamos priekšmetus, veiktās darbības, izteikt savas vajadzības, īsi pastāstīt par redzēto, dzirdēto, pārdzīvoto.

 Pirmais posms (1,5-3.gadi)

  • Klausās latviešu valodas vārdu skanējumā un reaģē uz atsevišķiem izteikumiem.
  • Sarunā pasaka un atkārto dažus biežāk dzirdētus vārdus.

Otrais posms(3-5 gadi)

  • Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par zināmiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām.
  • Sarunā izsaka frāzes par priekšmetiem, dzīvām būtnēm un darbībām; vēršas pie citiem, lai izteiktu savu vajadzību īsās frāzēs.
  • Saklausa garos patskaņus un līdzskaņus.

Trešais posms (5-7 gadi)

  • Atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto; jautā, lai iegūtu informāciju.
  • Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu; izsaka savas vajadzības.
  • Mācās pareizi izrunāt skaņas.
  • Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus.

Kopīgiem spēkiem ar grupu skolotājiem, priekšmetu skolotājiem un Jums vecāki, tieksimies pēc bērnu valodas izglītošanas, lai uzsākot sākumskolas gaitas bērns spētu izteikt savas domas un vēlmes valsts valodā.

Iestādes “Namiņš” vadības komanda

Uzmanību, ĒRCES!

Šogad ziemai neraksturīgo apstākļu dēļ ērces niecīgā skaitā bija sastopamas jau janvārī.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, pavadot laiku brīvā dabā, lai pasargātu sevi, savus bērnus un mājdzīvniekus no ērču piesūkšanās.

SPKC epidemiologi atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnēsātām slimībām, piemēram, Laimas boreliozi jeb „Laimas slimību” un ērlihiozi.