iestādes “Namiņš” mācību trauksme

2024.gada 21.maijā iestādē “Namiņs” tika organizēta mācību trauksme, lai pilnveidotu zināšanas un praktiskās rīcības trauksmes gadījumā, kad nepieciešama bērnu un personāla evakuācija no telpām. Mācību trauksmes laikā tika pārbaudīta prasme iziet pa plānoto evakuācijas ceļu, darbība ar bērnu un personāla sarakstiem, evakuācijas vadības grupas sadarbība.

Bērnu evakuācija notika pietiekami organizēti un ātri – visi bērni ēku atstāja 3 minūtēs un 45 sekundēs.