FOTO ORIENTĒŠANĀS SPĒLE “IEPAZĪSTI RĒZEKNI!”

“Iepazīsti Rēzekni” ir orientēšanās spēle, kas ļauj aktīvajā veidā izpētīt Rēzeknes pilsētu apmeklējot noteiktos objektus (līdz 17).

MĒRĶIS: fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas un veiksmīgas pirmsskolas iestādes un vecāku sadarbības veicināšana.

UZDEVUMI:

Apmeklēt noteiktas vietas un objektus Rēzeknē.

Veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Saturīgi pavadīt brīvo laiku ģimenes lokā.

SPĒLES ORGANIZATORI: Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”.

SPĒLES DALĪBNIEKI: Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” izglītojamo ģimenes.

SPĒLES NORISES LAIKS: no šī gada 1.maijam līdz 12.maijam. Doties objektu meklējumos jebkurā sev vēlamā laikā un brīvā dabā.

SPĒLES NORISE UN UZDEVUMI:

Spēles noteikumi un uzdevumi pieejami digitāli, mājas lapā – naminsrezekne.lv; Rēzeknes pilsētas pirmsskolas iestādes “Namiņš” vecāku stendos – afišās (izmantojot QR kodu); iestādes Whats App un e-klases platformās.

Ģimenes komanda patstāvīgi izlemj kādā secībā un cik objektus apmeklēt.

Kopējais objektu skaits ir 17.

SVARĪGI! Pie katra atrasta objekta interesanti jānofotografējas vai izveidojiet īss video, lai fotogrāfijā vai video būtu redzams foto fragments no uzdevuma lapas un ģimenes komandas dalībnieki.

IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI:

Darba iesniegšana līdz 05.2024.;

Konkursā iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai Foto orientēšanās spēle “Iepazīsti Rēzekni”;

Ģimenes komanda konkursam var iesniegt vienu darbu: foto kolāžu vau video reportāžu, kur redzami apmeklētie objekti  (video – 1 minūte);

Iesniedzot foto kolāžu vau video reportāžu e-pastā (vera.jakovenko@rezekne.lv  līdz 12.05.2024.), norāda: komandas nosaukumu, moto un informāciju: bērna vārds, uzvārds, grupas nosaukums, vecāka vārds, uzvārds, tālrunis (moto un nosaukumu var noformēt foto kolāžā vai video reportāžā).

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Visvairāk objektu apmeklēšanās;

Darba oriģinalitāte un radošums;

Simpātiju balvas.

Liela dalībnieku skaitā gadījumā, tiks veikta izloze.

Konkursa darbi tiks izvērtēti laika posmā no 2024.gada 13.maija līdz 2024.gada 19.maijam.

VĒRTĒŠANA, APBALVOŠANA:

Darbus izvērtēs konkursa žūrija piecu cilvēku sastāvā: Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības Pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa, Rēzeknes PII “Namiņš” izglītības metodiķe Vera Jakovenko, sporta skolotāja Ināra Pavlovska, Sporta pārvaldes vadītāja vietniece Valentīna Svilāne-Dūda. Balvas sagādātas pateicoties sadarbības partneriem.

UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA

Organizētāji personīgi sazināsies ar laimīgajiem balvu ieguvējiem un vienosies par pateicību balvu saņemšanu. Pēc spēles rezultātu apkopošanas dalībnieki tiks apbalvoti. Uzvarētāji un sadarbības partneri tiks publicēti Facebook kontos – @namins un Rēzeknes PII “Namiņš” mājaslapā – www.naminsrezekne.lv un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības un Sporta pārvaldes mājas lapās.

IEROBEŽOJUMI

Esi atbildīgs! Ievēro visus ceļu satiksmes noteikumus!

Organizatori nav atbildīgi par spēles laikā gūtajām traumām.

AUTORTIESĪBAS

Spēles dalībnieks, IESNIEDZOT RADOŠO DARBU, vienlaicīgi apliecina, ka konkursam pieteiktais saturs (ieskaitot bildes, grafiskos elementus, tekstu, mūziku u.c. satura daļas) ir oriģināldarbs – nav pārkopēts no citu autoru radītiem darbiem, bez viņu piekrišanas.

Dalībnieks apliecina, ka saturs nepārkāpj trešo personu tiesības. Spēles darbā nedrīkst ievietot mūziku, fotogrāfijas un citus trešo personu darbus vai tā elementus, ja tie nav pieejami publiskos dokumentos, kur to ir ievietojis pats darba autors un norādījis uz darba publisku pieejamību, vai uz to nav iegūtas atbilstošas tiesības no autora.

Spēles organizatori neuzņemas atbildību par iespējamiem konfliktiem starp personām, kuras apstrīd autortiesības.

Spēles dalībnieki neiebilst, ka viņu izveidotie spēles darbi tiks ievietoti iestādes interneta mājas lapā un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes mājas lapā.

Papildus informāciju par spēli norisi var uzzināt zvanot Rēzeknes PII “Namiņš” metodiķim Verai Jakovenko, tālr. 29382097.