Supervīzija pedagogiem

2024.gada 21. februārī British Council pārstāvniecībā Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā pilotprojektā “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā” notika supervīzija, kurā piedalījās mūsu iestādes pedagogi un pirmsskolas skolotāja palīgi. Sarunu procesā visiem dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē un meklēt risinājumus jautājumiem, kas saistīti ar mācību procesu latviešu valodā. Supervīziju vadīja projekta konsultante Inga Pāvula.

Facebook: @BritishCouncilLatvia (https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia)
Instagram: @britishcouncillatvia
Twitter: @lvBritish (https://twitter.com/lvBritish)