Džimba.lv par drošu bērnību

Džimbas drošības soļu programmas mērķis ir sniegt izglītības speciālistiem un vecākiem pārliecību, prasmes un zināšanas, lai mācītu un demonstrētu bērniem drošas attiecības. Ar Džimbas programmas palīdzību mēs palīdzam veidot vidi, kurā bērni jūtas droši un pasargāti, kurā pieaugušie atbalsta un iedrošina bērnu.

Džimbas drošības soļu programma palīdz bērniem:

⦁             Atpazīt un atbilstoši reaģēt nedrošās situācijās.

⦁             Demonstrēt pašcieņu un cieņu pret citiem.

⦁             Attīstīt pašapziņu un pašvērtību.

⦁             Veidot drošas un cieņpilnas attiecības.

Dzimba.lv – par drošu bērnību