Zaļumu mēnesis Namiņā

 

Zaļumu dienas pasākums tika realizēts visa mēneša garumā, lai palīdzētu bērniem iepazīt dabas vērtību un izprast to nozīmi.

Tika rīkoti dažādi pasākumi, piemēram, sēšanas un stādu audzēšanas darbi grupiņās, dabas pastaigas un vides iepazīšana.

Veselības speciālisti organizēja pasākumu, kurā tika iekļauta pašaudzēto stādu un to augšanas posmu salīdzināšana, audzēkņu izglītošana par dārzeņu veselīgām vērtībām, kā arī zaļumu degustācija.
Nodarbības beigās tika izdalītas izglītojošas grāmatiņas “Vesels ēdis!“, ar kuru palīdzību audzēkņiem būs iespēja nostiprināt iegūtās zināšanas.