Daudz laimes mūsu jaukajam ,,Namiņam” 50 gadu jubilejā!

Šogad Rēzeknes valstspilsētas pirmsskolas izglītības ie­stāde «Namiņš» svin 50. jubileju.
Iestāde savu oficiālo darbību uzsāka 1973. gada februārī kā Rēzeknes Valsts celtniecības uzņēmuma pakļautībā esošais bērnudārzs Nr.3 («Prieks»), 23. martā iestādē pirmoreiz atskanēja bērnu čalas. Pirmā vadītāja bija Alla Sujka, tad Jūlija Belkina. 1993. gada 1. martā, pamatojoties uz pilsētas skolu valdes pavēli par iestāžu apvienošanu, 12. bērnudārza bērni un darbinieki tika pārcelti uz 3.bērnudārzu-mazbērnu novietni «Namiņš», kuru 29 gadus profesionāli un apzinīgi vadīja Larisa Lastovska, bet kopējais pedagoģiskā darba stāžs Lastovskas kundzei ir 50 gadi. Pal-dies Jums par mūža ieguldījumu izglītības jomā! Kopš 2012. gada iestādi vada Ilga Karpova.
Daudziem iestādē strādājošiem «Namiņā» aizvadīts liels dzīves posms. Lepojamies ar iestādes darba veterāniem, kuri nostrādāja vairāk nekā 40 gadus: Antoņina Žeļezņakova, Svetlana Korziņina, Ļubova Starovoitova. Vairāk nekā 30 un 20 gadu darba stāžs: Gaļinai Lubānei, Innai Afanasjevai, Veltai Boļšakovai, Olgai Verzei, Larisai Morozai, Irēnai Ņiķitinai, Zinaidai Jupatovai, Gaļinai Carenko, Valentīnai Narņickai, Ludmilai Tolstovai, Gaļinai Papinai u.c. Ilgus gadus veiksmīgi metodisko darbu vadīja Tatjana Kļaro. Pašlaik – jau 40 gadus iestādē strādā pirmsskolas skolotāja Vera Bogdanova. Sirsnīgs paldies jums visām par ieguldīto darbu! Siltas atmiņas, fotogrāfijas, bērnu un vecāku pateicības ir iezīmējušas daudzas lappuses «Namiņa» vēsturē.
PII «Namiņš» vienoti un līdzdarbīgi ir visi: kolektīvs, vecāki un bērni. Mijiedarbība un pozitīvā saskarsme ir mūsu ikdiena. Mums veltītās atziņas un vēlējumi no Ie­stādes padomes vecākiem:
Aleksandra Cvetkova, PII «Namiņš» padomes priekšsēdētāja:
– Esmu ļoti pateicīga mūsu skolotājām, auklītēm, vadītājai un visam kolektīvam. Nekad neesmu nožēlojusi, ka mans dēls apmeklē šo dārziņu. Jau no paša sākuma mana sirds ir mierīga par mana bērna labsajūtu «Namiņā». Skolotājas strādā ar pilnu atdevi, radoši un prot ieinteresēt bērnus. Brīžiem es domāju, kāpēc es jau esmu pieaugusi! Gribētos arī pašai kļūt atkal mazai un apmeklēt šo dārziņu – kā mans bērns. Mūsu dārziņu vada ļoti iejūtīga, sirsnīga un saprotoša vadītāja. Viņa prot efektīvi komunicēt, sadarboties ar vecākiem. Mēs, vecāki, cenšamies atbalstīt, piedalīties radošajos un atraktīvajos bērnudārza pasākumos. Apmeklējot iestādes pasākumus, rodas mājīga sajūta, ka tevi ļoti novērtē. Šī sajūta ir īpaši svarīga gan vecākiem, gan bērniem. Liels paldies mūsu bērnudārzam «Namiņš» par to, ka esat!
Ilona Peirāga, grupas «Vāverīte» audzēkņa Iļjas mamma:
– Gribas pateikties mūsu bērnudārzam no sagatavošanas grupas «Vāverīte». Mūsu grupiņa vēlas pateikties gan skolotājiem, gan dārziņa vadītājai par lielo ieguldījumu mūsu bērnos, par to, ka tiek veidota tāda vide, kas spēj attīstīt bērnu mākslinieciskās un sportiskās spējas, par attīstošas vides nodrošināšanu grupās un labu pedagoģisko sastāvu. Vēlamies atzīmēt, ka mūsu dārziņš veicina veselīga dzīvesveida ieradumu veidošanos bērniem, kā arī iestādē ir peldbaseins, kas veicina izglītojamo fizisko attīstību un veselību. Mācību procesā izmanto digitālas ierīces, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu pasaulē un bērnu integrēšanā IT tehnoloģiju jomā. Bērnudārzā ir nodarbības, kas palīdz attīstīt runātprasmi, tiek izmantoti sensorie stendi. Vecākiem bērniem ir iespēja ap-meklēt robotikas, latviešu valodas pulciņus. Grupiņas «Vāverīte» vecāki ir pateicīgi bērnudārza pedagogiem un vadībai par to, ka mūsu bērni ar lielu prieku iet uz dārziņu, un ar pārliecību varam teikt, ka mums paveicies ar savu bērnudārzu!
Anna Girsova, Savvas un Veronikas mamma:
– Bērnudārzs ir vieta, kur labi vecākiem un bērniem. «Namiņš» tas nav vienkārši bērnudārzs, tas ir otrās mājas mūsu bērniem. Kolektīvs rūpējas par maniem bērniem, palīdzēja apgūt peldēšanas iemaņas, raisa interesi par mācībām un ir dāvājis brīnišķīgas atmiņas! Paldies «Namiņam» par daudzveidīgām aktivitātēm ārpus izglītības programmās. Bērnudārza vadība patiešām novērtē kolektīvu, bērnus un vecākus. Kad mēs esam viena komanda, tad tiecamies tikai uz priekšu! Īpašu paldies sakām gan skolotājiem, gan skolotāja palīgiem par rūpēm un audzināšanu! «Namiņš» vadītāja ir uzticama, strādīga, enerģiska, empātiska. Paldies par mīlestību un siltumu!
Alina Tuča, pirmsskolas skolotāja:
– Mūsu bērnudārzs – brīnišķīga vieta, kur skan bērnu smiekli. Neticat?! Ielūkojieties mūsu mājas lapā naminsrezekne.lv: aizraujošas spēles bērniem, interesantas rotaļnodarbības, eksperi-menti jaunajiem zinātniekiem, pasākumi, konkursi, mācību ekskursijas, baseina nodarbības, iesaiste programmā «Erasmus+». Iestādes kolektīvs ir sirsnīgs, neatlaidīgs, profesionāls, kas spēj radīt neviltotu prieku katra bērna sirsniņā! Vēlu mums visiem neizsīkstošu enerģiju, radošu dzirksti un nerimstošu zinātkāri bērniem!
Ilga Karpova, PII «Namiņš» vadītāja:
– Mūsu moto – «Dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns radošajā vidē»! Iestādes darbība un organizācija ir cieši saistīta ar Rēzeknes valsts­pilsētas pašvaldības un Izglītības pārvaldes mērķiem un stratēģijām. Kopā mums izdodas realizēt daudzas idejas, virzīt iestādi uz attīstību un izaugsmi. Paldies par ilggadējo sadarbību valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam, Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam, pirmsskolas iestāžu speciālistei Natālijai Ančupānei!
Laiks steidz vēja spārniem, daudz kas mainās, bet nemainīgas paliek vērtības: mīlestība, cieņa un galvenais – empātija, individuālā pieeja un sirds siltums. Lepojos un no sirds pateicos ie-stādes kolektīvam! Jūs esat profesionāli un radoši! Cien. vecāki, paldies par jūsu iniciatīvu un atbalstu mūsu kopējo ideju realizēšanā! «Namiņš» izglītojamie ir mūsu jaukie un mīļie bērni ar saviem sapņiem, vēlmēm un interesēm! Kopā mums viss izdosies!
Iluta TARUNE