Medus diena

1.februārī PII “Namiņš” veselības speciālisti novadīja bērniem izglītojošo nodarbību saistītu ar medu un bitēm.

Mūsu mērķis bija popularizēt veselīgus biškopības produktus un biškopja profesiju, nogaršot medu, kā arī tika pārrunāts kā rīkoties, ja pamana biti.

Tika nodemonstrēts video par bišu dzīvi, bišu saimes īpatnībām un medus vēsturi.

Bērni priecājās par iespēju piedalīties bišu un medus izpētē.