Zinību diena “Namiņš”

“Nāc labuprāt, nāc mīļuprāt, mēs dosimies, lai teju – mums kopā mīļi padziedāt un dancot jautru deju!” Zinību dienas rītā bērni kopā ar Burtu meitiņu un rotaļīgiem Ponijiem devās krāsainajā piedzīvojumā! Tika radīta prieka pilna diena gan lielajiem, gan mazajiem! Novēlam visiem saglabāt šīs dienas emocijas visu mācību gadu, lai Jums un mums viss izdodas!